Müştərilər və Layihələr

BAĞLA

AccessBank
Tapşırıq

«AccessBank» müştərilərinə göstərdiyi xidmət səviyyəsininn dünya standartlarına cavab verə bilməsi üçün mövcüd Çağrı Mərkəzi və CRM həlləri ilə bağlı müxtəlif məsələlərdə konsultasiyaya ehtiyac duymuşdur.

Həll

«iTech Group» bir neçə mərhələdə AccessBank’ın tələblərini qarşılayan konsultasiya xidmətləri göstərmişdir.

Rəy

BAĞLA

Agat-R
Tapşırıq

Agat-R şirkəti çoğrafi cəhəddən müxtəlif ərazilərdə yerləşən ofislərdən ibarət olmaqla yanaşı ofislərinin hər birində ayrıca olmaqla analoq ATS istifadə edirdi. Qarşımızda şirkətin bütün ofislərini beynəlxalq standartlara və öndə gedən təcrübələrə əsaslanan vahid korporativ telefon sisteminə birləşdirmək məsələsi qaldırılmışdır.

Həll

iTech Group tərəfindən dünya səviyyəli 3CX Phone System həllinin tətbiq olunması, müxtəlif ərazidə yerləşən ofislərin mərkəzləşdirilməsinə, ofisdən kənar əməkdaşların vahid korporativ telefon şəbəkəsinə qoşulmasına və bunun nəticəsi olaraq nəzarətin gücləndirilməsinə, əlaqələrin keyfiyyətinin və əməkdaşların məhsuldarlığının artmasına, həmçinin danışıq xərclərinin azalmasına gətirib çıxartmışdır.

Rəy

BAĞLA

Baker Tilly
Tapşırıq

“Baker Tilly Azerbaijan” CISCO üzərində çalışan köhnəlmiş telefon sistemindən istifadə edirdi, hansı ki şirkətin gündən günə artan rabitə ehtiyaclarını qarşılaya bilmirdi. Köhnə sistem işgüzar komunikasiyanın məqsədlərini idarə etməkdə və bu məqsədlərə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirdi.

Həll

“iTech Group” dünyanın ən qabaqcıl birləşmiş komunikasiya platforması olan 3CX Phone System’i tətbiq etməklə “Baker Tilly Azerbaijan” şirkətinə ATS’in idarə olunmasını və komunikasiya strateqiyalarını asanlaşdırdı, həmçinin öz əməkdaşlarını sözün əsl mənasında mobillik ilə təmin etməklə onların iş əmsalını artırmağa müvəffəq oldu.

Rəy

BAĞLA

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
Tapşırıq

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Baş ofisində, inzibati binalarında,Gəmi təmiri zavodlarında video müşahidə sistemlərinin və girişə icazə sistemlərinin turniketlərin qurulması tələbi verilmişdir.

 • Müxtəlif ərazilərdə yerləşən strukturların ,inzibati binaların və zavodların video müşahidə və girişə icazə sistemərinin infrastrukturunun təşgili.
 • Vahid mərkəzdən Bakı şəhərində yerəşən baş ofisdə video müşahidənin izlənilməsinin təşgili.
 • Video müşahidənin mərkəzləşdirilmiş xüsusi proqram təminatı vasitəsi ilə canlı izləniməsinin və arxivləşdirilməsinin təmin edilməsi.
 • Video müşahidənin kəsintisiz və davamlı izlənilməsinin təmin edilməsi.
 • Girişə icazə sistemlərinin Bakı şəhərində yerəşən baş ofisdə idarə olunmasının təşgili.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan xususi peşəkar video müşahidə sisteməri və girişə icazə sistemləri “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Baş ofisində, inzibati binalarında,Gəmi təmiri zavodlarında yüksək peşəkarlıqla quraşdırılmışdır .Şirkətimiz tərəfindən quraşdırılan xususi prqram təminatı vasitəsi ilə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Bakı şəhəri və müxtəlif ərazilərdə yerləşən inzibati binalarında,Gəmi təmiri zavodlarında video müşahidə sistemərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada izlənilməsi təmin edilmişdir.

BAĞLA

Caspian Event Organisers
Tapşırıq

Ofisləri, əməkdaşları və müştəriləri daha proqressiv kommunikasiya vasitəsi ilə təmin etmək üçün Caspian Event Organisers-ə köhnəlmiş analoq ATS infrastrukturu daha müasir standartlara cavab verən və daha geniş imkanlar təqdim edən IP infrastruktura keçirtmək lazım idi.

Həll

iTech Group tərəfindən dünya səviyyəli 3CX Phone System həllinin tətbiq olunması, müxtəlif ərazidə yerləşən ofislərin mərkəzləşdirilməsinə, ofisdən kənar əməkdaşların vahid korporativ telefon şəbəkəsinə qoşulmasına və bunun nəticəsi olaraq nəzarətin gücləndirilməsinə, əlaqələrin keyfiyyətinin və məhsuldarlığının artmasına gətirib çıxartmışdır.

Rəy

BAĞLA

Caspian Pipe Coatings
Tapşırıq

“Şahdəniz -2” layihəsinə hazırlıq işləri çərçivəsində “Caspian Pipe Coatings” MMC-nin ərazisində İT, kommunikasiya və təhlükəsizlik infrastrukturunun yenidənqurulması işlərinin həyata keçirilməsi:

 • Yeni Baş inzibati binada hesablama/kommunikasiya şəbəkəsinin quraşdırilması;
 • Server otağında hesablama/kommunikasiya şəbəkəsinin quraşdırilması;
 • Nəzarət – buraxılış məntəqələrində yeni avadanlıq və proqram təminatının quraşdırılması və köklənməsi, istifadəçilərə və inzibatçiya təlimlərin keçirilməsi;
 • Server otağında yeni Mini ATS-in quraşdırılması və köklənməsi, inzibatçiya təlimlərin keçirilməsi;
 • Müəssisə ərazisində yerləşən Zavod ofisi, Korroziya əleyhinə zavod, Betonlama zavodu, Anbar, Mexaniki emalatxana, Yanalma məntəqəsi və Tərəzi stansiyasını yeraltı optik kabel ilə birləşdirən hesablama/kommunikasiya şəbəkəsinin və zəruri avadanlıqların quraşdırılması və köklənməsi;
 • Server otağını Zavod ofisi və zavodlarla birləşdirən kommunikasiya kabelinin yeraltı çəkilişi.
 • İP telefoniya sisteminin tətbiq edilməsi (quraşdırma, köklənmə, təlimlər)
 • Digər lazımi kompüter avadanlıqlarının təchiz edilməsi.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən yenidənqurulma prosesinin icrası və hesablama/kommunikasiya şəbəkəsinin quraşdırilması zamanı “iTech Group” şirkətinin rəhbərliyi və təcrübəli mütəxəssisləri qoyulmuş məqsədlərin əldə olunması üçün, görülən işləri yüksək keyfiyyətlə, təhlükəsiz əmək şəraitində, “Caspian Pipe Coatings” MMC-nin vahid idarəetmə sisteminin işində fasilələrin yaranmamasını təmin edərək vaxtlı olaraq yerinə yetirimişlər.

Şirkətimiz tərəfindən Birləşdirilmiş İP telefoniya Kommunikasiya Platforması olan – 3CX Phone System-nin tətbiq olunması, əməkdaşlarının mobilliyini, həmçinin şirkətin bütün ofislərini və nəzarət – buraxılış məntəqələrində vahid korporativ telefon şəbəkəsinə birləşdirməyə imkan vermişdir.

Rəy

BAĞLA

Expressbank
Tapşırıq

“Expressbank” ASC-nin xidmət şəbəkələri filiallarında və inzibati binalarında video müşahidə sistemlərinin qurulması tələbi verilmişdir.Bu filiallar Bakı və Sumqayıt şəhərlərində digərləri isə regionlarda Gəncə, Mingəcevir, Bərdə, Qusar, Xacmaz və Şirvan şəhərlərində yerləşir.

 • Geniş filial şəbəkəsində video müşahidə sistemərinin infrastrukturunun təşgili.
 • Vahid mərkəzdən Bakı şəhərində yerəşən baş ofisdə video müşahidənin izlənilməsinin təşgili.
 • Video müşahidənin mərkəzləşdirilmiş xüsusi proqram təminatı vasitəsi ilə canlı izləniməsinin və arxivləşdirilməsinin təmin edilməsi.
 • Video müşahidənin kəsintisiz və davamlı izlənilməsinin təmin edilməsi.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan xususi peşəkar video müşahidə sisteməri “Expressbank” ASC-nin bütün filial və inzibati binalarında tətbiq edilmişdir.Şirkətimiz tərəfindən quraşdırılan xususi prqram təminatı vasitəsi ilə “Expressbank” ASC-nin Bakı şəhəri və regionlarda yerləşən filiallarında video müşahidə sistemərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada izlənilməsi təmin edilmişdir

Rəy

BAĞLA

Metak
Tapşırıq

Metak şirkəti “açıq mənbə (open source)” həlli istifadə etdiyindən dolayı növbəti risklərlə üzləşmişdir:

 • Mürəkkəb idarəetmə
 • Gərəkli olan funksiyaların olmaması
 • Sistemin qeyri-sabit işləməsi
 • Təhlükəsizliklə bağlı böyük risklər

Şirkətin korporativ siyasətinə cavab verə biləcək həll üçün iTech Group qarşısında mövcüd sistemi daha mükəmməli ilə əvəzləmək məsələsi durmuşdur.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən Birləşdirilmiş Kommunikasiya Platforması olan – 3CX Phone System-nin tətbiq olunması, Metak şirkətinə öz çağrı mərkəzini yaratmağa, əməkdaşlarının mobilliyini, həmçinin şirkətin bütün ofislərini vahid korporativ telefon şəbəkəsinə birləşdirməyə imkan vermişdir. 3CX WEB Meeting özəlliyindən istifadə edərək şirkət tərəfdaşlarıyla apardığı şəhərlərarası danışıqlarda qənaət etmək imkanı əldə etmişdir.

Rəy

BAĞLA

Socar Fugro
Tapşırıq

“Socar Fugro”şirkətində İT, kommunikasiya avadanləqlarının və İP telefoniya infrastrukturunun təchizatının həyata keçirilməsi.

Həll

"ITECH GROUP "şirkəti tərəfindən “Socar Fugro”şirkətinə yüksək keyfiyyətli İT kommunikasiya avadanləqları və İP telefoniya təchiz edilmişdir.

Rəy

BAĞLA

Optrim
Tapşırıq

Optrim Şirkəti ölkə ərazisində müxtəlif ərazilərdə yerləşən bir neçə satış mərkəzindən ibarət olmaqla yanaşı, ənənəvi, tam həll verə bilməyən analoq ATS dən istifadə edirdi. Mövcud sistem şirkətə öz müştərilərinə vahid standart altında düzgün xidmət göstərməyə imkan vermirdi. iTech Group qarşısında şirkətin bütün satış mərkəzlərini və ofislərini vahid korporativ şəbəkəyə birləşdirməklə bağlı məsələ qaldırılmışdır və bununlada şirkət öz müştərilərinə yüksək kefiyyətli xidmət standartlarına cavab verən bir sistem əldə etmişdir.

Həll

iTech Group tərəfindən dünyanın ən qabaqcıl ATS proqram təminatı həlli olan 3CX Phone System tətbiq olunduqdan sonra, müştəri öz ofislərinin telefon sistemini vahid korporativ telefon şəbəkəsində mərkəzləşdirilməsinə, müştərilərə göstərilən xidmətin yeni və daha keyfiyyətli səviyyəyə qaldırılmasına və danışıq xərclərinin his olunacaq qədər azalmasına nail olmuşdur.

Rəy

BAĞLA

Paşa Siğorta
Tapşırıq

Paşa Sığorta şirkətinin mövcud Cağrı Mərkəzi şirkətin korporativ müştərilərinə göstərmək istədiyi yüksək standartlara cavab verən xidmət səviyyəsinə, gündən günə artan tələblərə və daima inkişafda olan biznesin ehtiyaclarına cavab verə bilmədiyi üçün yenisi ilə əvəzlənməsinə ehtiyac duyulurdu.

Həll

iTech Group tərəfindən dünya standartlarına cavab verən 3CX Phone System üzərində Paşa Sığortada qurduğu Çağrı Mərkəzi, müştərilərə göstərilən xidmət səviyyəsinin, əməkdaşların məhsuldarlığının artmasına, həmçinin operatorlara olan nəzarətin gərəkli səviyyəyə çatdırılmasına imkan yaratdı.

Rəy

BAĞLA

Şirin Su
Tapşırıq

Daha öncə Şirin Su çağrı mərkəzinə daxil olan zəngləri emal etmək üçün ənənəvi analoq texnoloqiyadan istifadə edirdi. Bu həll müştəriyə öz biznesini düzgün idarə etməyə imkan vermirdi. Şirkət üçün biznesin gedişatının yaxşılaşdırılması, məhsuldarlığın artırılması və gəlirlərin artması üçün mövcud çağrı mərkəzində dəyişikliklər etməsi qaçınılmaz idi.

Həll

Şirin Su -nun bütün gündəlik ehtiyaclarını qarşılayan dünya səviyyəli 3CX Phone System çağrı mərkəzi iTech Group tərəfindən tətbiq olunduqdan sonra, müştəri özünün çağrı mərkəzinə aid olan bütün məsələləri asanlıqla idarə edə bilir.

Rəy

BAĞLA

Fisincan Restoran
Tapşırıq

Fisincan restoranlar şəbəkəsində video müşahidə sistemlərinin və restoran idarəetmə avadanləqlarının POS və proqram təminatının quraşdırılması.

Video müşahidənin vahid mərkəzdən idarə olunması.

İşcilərin xidmət səviyyəsinin artırılması ücün video müşahidə kameralarının efektiv yerləşdirilməsi.

Restoranın idarə olunması ücün POS avadanlıqların və proqram təminatının qurulması.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən Fisincan restoranlar şəbəkəsində xususi peşəkar video müşahidə sitemləri, Restoran idare etmə avadanlıqları POS və xüsusi proqram təminatı quraşdırılmışdır.

BAĞLA

Las Vegas
Tapşırıq

Las Vegas mağazalar şəbəkəsində video müşahidə sistemlərinin, Satışı idarəetmə avadanləqlarının POS və proqram təminatının quraşdırılması.

Video müşahidənin vahid mərkəzdən idarə olunması.

İşcilərin xidmət səviyyəsinin artırılması ücün video müşahidə kameralarının efektiv yerləşdirilməsi.

Mağazalarda satışın idarə olunması ücün POS avadanlıqların və proqram təminatının qurulması.

Həll

Şirkətimiz tərəfindən Las Vegas mağazalar şəbəkəsində xususi peşəkar video müşahidə sitemləri, Mağazalarda satışın idarə olunması ücün POS və xüsusi proqram təminatı quraşdırılmışdır.

BAĞLA

Telecom Invest
Tapşırıq

Azərbaycan bazarında aparıcı telekommunikasiya provayderlərindən biri olan "TELECOM INVEST" şirkəti mövcud "Analoq PBX" in yenilənməsi üçün "iTech Solutions" şirkətinə müraciət edib.

Həll

ITech Solutions şirkətimizdə "3CX Telefon Sistemi" - "Korporativ Telefon" və "Əlaqə Mərkəzi" nin qabaqcıl həllini tətbiq edir. Beləliklə, aşağıdakı tapşırıqları uğurla yerinə yetirilmişdir:

1. Tamamilə idarə olunan bir çağrı sistemi. İndi zənglərimizin sayını və keyfiyyətini dəqiq bilirik. Bu müştəriyə göstərilən xidmətini keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı.
2. Onlar "Şikayətlər və təkliflər" adlı avtomatlaşdırılmış xidmət qurdular; Bunun əsasında müştəri rəhbərlik ilə əlaqə saxlaya bilər (operatorlar olmadan). Zənglərin edilməsi prosesi tamamilə şəffaf, operativdir və nəticə etibarilə ən effektivdir.
3. Müasir "Əlaqə Mərkəzi" nin işlərini inkişaf etdirmə mövzusunda əhəmiyyətli danışıqlar aparıldı. Alınan məsləhətlər və biliklər, İstifadəçi Xidməti Departamentimizin gələcək əməliyyat fəaliyyətlərini, siyasətlərini və proseslərini qurmaqda bizə kömək edəcəkdir.

Rəy